Υαλόπλεγμα ενίσχυσης γυψοσοβάδων – έτοιμων σοβάδων για εσωτερική χρήση.