Πλαστικοί εξατμιστήρες μονώσεων που μπαίνουν ανά 25-30m2 στα δώματα για εκτόνωση τυχόν εγκλωβισμένων υδρατμών.