Αρχιτεκτονικά (πολυστρωματικά) ασφαλτικά κεραμίδια

Κατάλληλα για κλίσεις άνω των 15ο (27%).

Διαθέσιμα και τα CAMBRIDGE XTREME με αυτοκόλλητη επίστρωση.