Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr
Αρχική/ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ/ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΒΛΗΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
  • Δύο συστατικών, εποξειδικό υλικό χημικών αγκυρώσεων. Υψηλοί χρόνοι εργασιμότητας του υλικού για σύνθετες εφαρμογές. Κατηγορία αντίστασης σε σεισμό: C1 & C2 Δεν ασκεί τάση διόγκωσης στο υπόστρωμα. Δυνατότητα αγκύρωσης πλησιέστερα προς τα άκρα του δομικού στοιχείου. Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής. Ανθεκτικό έναντι διείσδυσης υγρασίας / προστατεύει το αγκύριο έναντι διάβρωσης. Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC) Μέγιστη (προσωρινή) θερμοκρασία λειτουργίας: +72 °C Χρόνος αντίστασης σε φωτιά: 2 ώρες Αντοχή σε θλίψη (ΕΝ 196): >110 MPa Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 196): > 40 MPa Χρόνος αποθήκευσης υλικού: 24 μήνες Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού, κοχλιών με σπείρωμα (ντιζών) και βλήτρων, εφαρμογή σε στεγνές, υγρές και εμβαπτισμένες επιφάνειες σκυροδέματος. Eφαρμογή σε ρηγματωμένες επιφάνειες σκυροδέματος, εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, καθώς και σε οροφές, επιφανειακές σφραγίσεις ρωγμών.
  • Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων βινυλεστερικής βάσης Ταχεία ωρίμανση Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό σκυρόδεμα και σε εφαρμογές όπου η αγκύρωση αναμένεται να είναι μονίμως εμβαπτισμένη σε νερό (λιμενικά έργα, σήραγγες) Υψηλή αντίσταση σε χημική προσβολή Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα Υψηλή θλιπτική αντοχή: 45 MPa (EN ISO 604/ASTM 695) Υψηλή καμπτική αντοχή: 15,4 MPa (EN ISO 178/ASTM 790) Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία έως υψηλή καταπόνηση
  • Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης Ταχεία ωρίμανση Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα Υψηλή θλιπτική αντοχή: 41,8 MPa (EN ISO 604/ASTM 695) Υψηλή καμπτική αντοχή: 14,1 MPa (EN ISO 178/ASTM 790) Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία καταπόνηση
Go to Top