Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr
Αρχική/ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ/ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΒΛΗΤΡΩΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
  • Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων εποξειδικής βάσης  Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6 Ταχεία ωρίμανση Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό σκυρόδεμα και σε εφαρμογές όπου η αγκύρωση αναμένεται να είναι μονίμως εμβαπτισμένη σε νερό (λιμενικά έργα, σήραγγες) Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα Υψηλή θλιπτική αντοχή: ≥94,0 ΜPa (EN 196-1) / ≥93,5 MPa (EN 12190) Υψηλή καμπτική αντοχή: ≥43,1 MPa (EN 12190) Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος όπου αναμένεται υψηλή καταπόνηση
  • Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων βινυλεστερικής βάσης Ταχεία ωρίμανση Δυνατότητα εφαρμογής σε νωπό σκυρόδεμα και σε εφαρμογές όπου η αγκύρωση αναμένεται να είναι μονίμως εμβαπτισμένη σε νερό (λιμενικά έργα, σήραγγες) Υψηλή αντίσταση σε χημική προσβολή Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα Υψηλή θλιπτική αντοχή: 45 MPa (EN ISO 604/ASTM 695) Υψηλή καμπτική αντοχή: 15,4 MPa (EN ISO 178/ASTM 790) Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία έως υψηλή καταπόνηση
  • Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης Ταχεία ωρίμανση Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C) Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα Υψηλή θλιπτική αντοχή: 41,8 MPa (EN ISO 604/ASTM 695) Υψηλή καμπτική αντοχή: 14,1 MPa (EN ISO 178/ASTM 790) Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία καταπόνηση
Go to Top