Τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένη κόλλα εξωτερικής θερμομόνωσης

Χρώμα: Λευκό

Κατάλληλη για τη συγκόλληση των θερμομονωτικών υλικών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία (απλή διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας)

Κατάλληλη για τον εγκιβωτισμό του υαλοπλέγματος ενίσχυσης και προστασίας του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης