Γωνιόκρανα PVC με υαλόπλεγμα και νεροσταλάκτη.

Χρησιμοποιούνται στα μπαλκόνια για να εμποδίζουν την οριζόντια μετακίνηση του νερού στο κάτω μέρος της πλάκας του μπαλκονιού και τις πιθανές συνέπειες από τον παγετό.