Αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης του τελικού σοβά

Αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης των τελικών προστατευτικών και διακοσμητικών επιστρώσεων (ακρυλικών και σιλικονούχων) των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης

Εξισορροπεί την απορρόφηση του νερού από το υπόστρωμα

Αυξάνει την αδιαβροχοποίηση του υποστρώματος

Αυξάνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης, ιδιαίτερα σε πολύ λείες επιφάνειες

Πυκνότητα: 1,2 g/cm3

Χρόνος αναμονής για την εφαρμογή του επιχρίσματος: ~12 ώρες