Υλικό PVC με ελαστικό κεντρικό μέρος και εκατέρωθεν αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα.

Για τη σωστή σφράγιση τοίχων αρμών διαστολής σε προσόψεις.

Μόνο για κάθετες εφαρμογές.