Υψηλών επιδόσεων, με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών, ελαστομερής, ακρυλική, προστατευτική και διακοσμητική επίστρωση

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Δυνατότητα εφαρμογής σε σκυρόδεμα, τσιμεντοειδείς επιστρώσεις, τοιχοποιία

Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών έως 6 mm και αντοχής σε κυκλική κίνηση 1 mm

Εξαιρετική ευκαμψία ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Εξαιρετικό φράγμα προστασίας έναντι διοξειδίου του άνθρακα, χλωριόντων, οξυγόνου και νερού

Επιτρέπει τη διαπνοή της κατασκευής

Υψηλή ανθεκτικότητα έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Μεγάλη γκάμα χρωματισμών

Εφαρμογές: Οικοδομικά έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, γέφυρες, τεχνικά έργα εκτεθειμένα σε δυσμενές περιβάλλον