Πλαστικά ούπα χωρίς καρφίδα

Κατάλληλα για πρόσθετη μηχανική στήριξη θερμομονωτικών πλακών απλής διογκωμένης, γραφιτούχας διογκωμένης, εξηλασμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, όπου το υπόστρωμα είναι ξύλο, μέταλλο, OSB ή τσιμεντοσανίδα