Δύο συστατικών, ψυχρής εφαρμογής, σφραγιστικό αρμών δαπέδων κυκλοφορίας πολυουρεθανικής βάσης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 14188-2 (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος)

Συμμόρφωση με το U.S Federal Specification SS-S-200E (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος / Ανθεκτικότητα έναντι υδροβολής υψηλής πίεσης)

Υψηλή αντοχή έναντι χημικής προσβολής από πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, αντιπαγετικό αλάτι

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή (δεν απαιτείται εξοπλισμός θέρμανσης του υλικού)

Εφαρμογές: Βιομηχανικά δάπεδα, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, δύσκαμπτα οδοστρώματα αυτοκινητόδρομων, δάπεδα σε χώρους ανεφοδιασμού αεροπλάνων, δάπεδα σε βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών, δάπεδα όπου αναμένεται περιοδικός καθαρισμός με υδροβολή