Εύκαμπτη ινοσανίδα πλήρωσης αρμών, εμποτισμένη με ασφαλτικό υλικό

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής DTp Specification for Highway Works

Συμπιέσιμο

Υψηλή ανάκτηση σχήματος (>70%)

Μη απορροφητικό

Ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, καιρικές συνθήκες και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Εφαρμογές: Πλήρωση αρμών διαστολής σε στοιχεία σκυροδέματος