Δύο συστατικών, ψυχρής εφαρμογής, σφραγιστικό αρμών πολυσουλφιδικής βάσης για έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14188-2 (Σφραγιστικά αρμών σε δάπεδα σκυροδέματος)

Υψηλή αντοχή έναντι χημικής προσβολής από πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, οξέα, αλκάλια

Υψηλή ανθεκτικότητα έναντι αερόβιων και αναερόβιων βακτηριολογικών επιθέσεων

Δυνατότητα παραλαβής έντονων και επαναλαμβανόμενων μετακινήσεων της κατασκευής

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή (δεν απαιτείται εξοπλισμός θέρμανσης του υλικού)

Δυνατότητα χυτής εφαρμογής (pouring grade) και εφαρμογής με πιστόλι (gun grade)

Εφαρμογές: Βιομηχανικά δάπεδα, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώροι στάθμευσης οχημάτων, δύσκαμπτα οδοστρώματα αυτοκινητόδρομων, δύσκαμπτα οδοστρώματα αεροδρομίων/αεροδιάδρομοι, λιμάνια, δεξαμενές αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, δάπεδα μονάδων χημικής βιομηχανίας, οχετοί