Ηχομονωτικά φύλλα πολυαιθυλενίου.

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των κτυπογενών θορύβων σε πατώματα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από laminate ή γκρο μπετόν κλίσεων.

Πυκνότητα: 28 Kg/m3