Οδηγοί σοβά από γαλβανισμένο ατσάλι για πάχος σοβά 10mm.