Υγρή, αντιεξατμιστική μεμβράνη υδατικής βάσης

Συμμόρφωση κατά ASTM C309 και AASHTO M148 (Τύπος 1)

Βελτιώνει τη διαδικασία ωρίμανσης μετά τη σκυροδέτηση, εγκλωβίζοντας την παραγόμενη υγρασία του σκυροδέματος στη νωπή του φάση, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανθεκτικότητας του σκληρυμένου σκυροδέματος

Δυνατότητα εφαρμογής με ψεκασμό

Λευκό διάλυμα, το οποίο μετατρέπεται βαθμιαία σε διάφανο κατά την ωρίμανση

Μη εύφλεκτο

 

Εφαρμογές: Μεγάλες επιφάνειες σκυροδέτησης, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, καταστρώματα γεφυρών