Ειδικά τεμάχια σε μορφή κτένας που προστατεύουν τα γείσα της σκεπής από πιθανή είσοδο πουλιών και μεγάλων εντόμων, χωρίς να παρεμποδίζουν τον αερισμό.