Αυτοκόλλητες αναπνέουσες ταινίες για ατμοδιαπερατή στεγανοποίηση των κορφιάδων.

Καταργούν τη λάσπη κι εξασφαλίζουν τον απρόσκοπτο αερισμό της στέγης