Δύο συστατικών, εύκαμπτο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Πιστοποιημένο για χρήση δε δεξαμενές πόσιμου νερού

Ικανότητα γεφύρωσης στατικών ρωγμών εύρους 0,9 mm

Φράγμα προστασίας έναντι προσβολής από θειικά άλατα και χλωριόντα

Δυνατότητα εφαρμογής με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό

Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Εφαρμογές: Δεξαμενές πόσιμου νερού και λυμάτων, πισίνες, τοιχεία υπογείων, υδατόπυργοι, αποχετευτικοί αγωγοί, οχετοί, φρεάτια ανελκυστήρων