Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, στεγανοποιητικό, τσιμεντοειδές κονίαμα με δράση κρυσταλλοποίησης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Κατάλληλο για παραλαβή θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 3 bar

Διεισδύει στο σκυρόδεμα, σφραγίζοντας αποτελεσματικά τις επιφανειακές τριχοειδείς ρωγμές

Δεν περιέχει χλωρίδια

Ευκολία εφαρμογής

Δυνατότητα εφαρμογής σε παλιό ή νέο σκυρόδεμα

Εφαρμογές: Τοιχεία υπογείων, δεξαμενές νερού και λυμάτων, αποχετευτικοί αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, οχετοί, φρεάτια ανελκυστήρων