Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Χρήσεις:

– Κατάλληλο ως υλικό στεγανοποίησης τοιχείων υπογείων από σκυρόδεμα

Συμβατότητα με υλικά:

– Συμβατό με: Πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα

Χρήσεις:

– Κατάλληλο ως υλικό στεγανοποίησης τοιχείων υπογείων από σκυρόδεμα

Συμβατότητα με υλικά:

– Συμβατό με: Πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες