Εξειδικευμένος, ελαστικός, πολυεστερικός οπλισμός για την ενίσχυση ελαστομερών επαλειπτικών.