Αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες με επένδυση λακαρισμένου φύλλου αλουμινίου πάχους 0,15 χιλιοστών.

Για τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση γύρω από καμινάδες και άλλες λεπτομέρειες στεγών. Αντικαθιστούν με τον καλύτερο τρόπο το μολύβι.