Πλαστικά καλύμματα NOR για τα κυβόσχημα φρεάτια  αποχέτευσης όμβριων και επιφανειακών νερών