Υγρασία σε τοίχους που δεν έρχεται από τη γη

Η υγρασία στους τοίχους μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους και να προέρχεται από ορατές διαφορετικές πηγές. Η πιο δύσκολη είναι αυτή που προέρχεται από τη γη και η οποία θα εξετασθεί σε διαφορετικό άρθρο. Από τις υπόλοιπες πηγές: 1) Πολύ συχνή η υγρασία που προέρχεται από συμπυκνώσεις στις εσωτερικές παρειές των εξωτερικών τοίχων και συνήθως συνοδεύεται από μούχλα. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπισθεί με: • Τη θερμομόνωση των τοίχων με το σύστημα…

Περισσότερα