Υαλοπλέγματα αλκαλίμαχα για σοβάδες και τσιμεντοκονίες

Τα υαλοπλέγματα  χρησιμοποιούνται  δια δεκάδες χρήσεις στις κατασκευές. Οι πιο συνηθισμένες  χρήσεις τους είναι: Για θερμοποροσόψεις/ εξωτερικές μονώσεις Για τσιμεντοκονίες/ γαρμπιλομπετόν Για ενίσχυση σε στρώσεις στεγανοποίησης Για οπλισμό σοβάδων Για τις τσιμεντοκονίες και το γαρμπιλομπετόν  υπάρχει πλέον πλήρης αντικατάσταση του δομικού/ μεταλλικού πλέγματος  από τα δομικά υαλοπλέγματα με μεγάλο μάτι  Vertex G 120. Τα υαλοπλέγματα αυτά έχουν τεράστια πλεονεκτήματα έναντι των μεταλλικών και για αυτό τα έχουν εντοπίσει ήδη κατά πολύ. Ας δούμε μερικά από…

Περισσότερα