Στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού

Οι δεξαμενές με πόσιμο νερό είναι πολύ απαιτητικές ως προς τη στεγανοποίηση τους. Η μόνιμη υδροστατική πίεση μπορεί να βάλει σε δοκιμασία τα πιο αποτελεσματικά υλικά. Από την άλλη τα υλικά στεγανοποίησης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλόλητας για πόσιμο νερό από έγκυρα εργαστήρια. Η πρώτη επιλογή σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα δύο συστατικών, εύκαμπτου τσιμεντοειδή τύπου Kristoflex. Είναι υλικό κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό και λόγω της ευκαμψίας τον αντιμετωπίζουν με περισσότερο ευχέρεια…

Περισσότερα