Ανακλαστική μόνωση/ θερμομόνωση κεραμοσκεπών

Η ανακλαστική μόνωση κεραμοσκεπών είναι ένα φύλλο με μία ή δύο όψεις αλουμινίου που έχει σαν στόχο να μειώσει την μεταδιδόμενη προς τους χώρους διαβίωσης ακτινοβολούμενη θερμότητα, στέλνοντας μεγάλο της μέρος πίσω στο περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θωρηθεί ότι αντικαθιστά ή αποκαθιστά τη θερμομόνωση με τα συμβατικά υλικά δεδομένου ότι λόγω του μικρού της πάχους δεν μπορεί να της αποδοθεί κάποια υπολογιστική θερμική αντίσταση. Η ανακλαστική λοιπόν μόνωση/ θερμομόνωση κεραμοσκεπών πρέπει να…

Περισσότερα