Θερμομόνωση δωμάτων με το καινοτομικό IKO Enertherm ALU

Το IKO Enertherm ALU είναι θερμομονωτικές πλάκες που αποτελούνται από ένα πυρήνα άκαμπτου αφρού πολυισοκυανουρίας 100% χωρίς χλωροφθοράνθρακες που είναι εγκλωβισμένος εκατέρωθεν σε σύνθετο, αεροστεγανό, πολυστρωματικό φύλλο αλουμινίου. Το IKO Enertherm ALU μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δώματα επίπεδα και κεκλιμένα που μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα ή να τοποθετηθούν στο υπόστρωμα με συγκόλληση εν ψυχρώ (κόλλες με βάση άσφαλτο, πολυουρεθάνης κλπ) ή και με μηχανική στήριξη (κάτω από μία μεμβράνη αυτοπροστατευόμενη). Τα πλεονεκτήματα της θερμομόνωσης με…

Περισσότερα