Εφαρμογή ασφαλτικών κεραμιδιών IKO do-it-yourself

Τα ασφαλτικά κεραμίδια είναι μία πολύ καλή λύση για τη στεγανή κάλυψη μικρών επιφανειών όπως κιόσκια, μικρές πέργκολες, σκυλόσπιτα κλπ. Η τοποθέτηση τους σε τέτοιες δουλειές ήσσονος σημασίας μπορεί να γίνει άνετα  σε επίπεδο do – it – yourself. Τι να προσέξετε: Μετρήστε την υπόψη επιφάνεια με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Προσθέστε περίπου ένα 15% σε ποσότητα για τη φύρα. Θα χρειαστείτε επίσης κόλλα για κεραμίδια Plastal, καρφιά IKO, μεμβράνη ασφαλτική τύπου Hyperflex F 550…

Περισσότερα