Μόνωση τοίχων: Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση

Η θερμομόνωση εκ των υστέρων μπορεί να γίνει από την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά  των τοίχων. Δεν είναι ακριβώς ίδια δουλειά και εδώ θα δούμε εν συντομία τις μεταξύ τους διαφορές 1) Αισθητική του σπιτιού Η εξωτερική θερμομόνωση μας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε αισθητικά το σπίτι 2) Οικονομία σε καύσιμα/ κλιματισμό Η εξωτερική θερμομόνωση βάσει μελετών δίνει μεγαλύτερη οικονομία κατά  6-8 %  σε σχέση με την εσωτερική 3) Συμπύκνωσεις/ μούχλα Η εξωτερική θερμομόνωση…

Περισσότερα