Εποξειδικές ρητίνες για πακτώσεις, αγκυρώσεις και συγκολλήσεις

Οι εποξειδικές ρητίνες είναι υλικά δύο συστατικών με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Κάποιες από αυτές σε θιξοτροπική μορφή χρησιμοποιούνται για πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλίτων, μπουλονιών, ντιζών κλπ. Το Sinmast P 103 είναι πηχτή ρητίνη με αδρανή, αυτό που ονομάζουμε εποξειδική πάστα. Χρησιμοποιείται για πάκτωση/ αγκύρωση οριζόντιων οπλισμών επειδή δεν ρέει. Το ίδιο υλικό χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις ανάμεσα σε λίθους, μέταλλα, μπετόν, ξύλο κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται για την συγκόλληση ανθρακοιλισμάτων πάνω σε μπετόν. Το Sinpast…

Περισσότερα