Μεμβράνες για μονώσεις στεγών. Ασφαλτικές ή αναπνέουσες;

Οι μεμβράνες κεραμοσκεπών χρησιμοποιούνται ακριβώς κάτω από τα κεραμίδια σαν μία δεύτερη στρώση άμυνας κατά της πιθανής εισόδου του νερού. Εκτός αυτού δεν επιτρέπουν να μπαίνει στο σύστημα της στέγης η σκόνη, η αιθάλη, το χιόνι υπό μορφή πούδρας κλπ. Πρέπει να μπαίνουν πάντα πάνω από τη θερμομόνωση και ποτέ κάτω από αυτήν. Οι μεμβράνες κεραμοσκεπών για μονώσεις στεγών χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. 1) Στις ασφαλτικές που είναι και φράγματα υδρατμών και χρησιμοποιούνται μόνο…

Περισσότερα