Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
VERTEX R51

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα ιδιαίτερα εύκαμπτο και με μικρό μάτι 2×2,3mm που χρησιμοποιείται από τους μονωτές για την ενίσχυση στεγανοποιητικών στρώσεων από εύκαμπτα τσιμεντοειδή ή ελαστομερή υλικά.

 

Βάρος: 58gr/m2

Χρώμα: Λευκό

Άνοιγμα καρέ: 2,2×2,3mm

Αντοχή εφελκυσμού: 875N/5cm κατά μήκος, 850N/5cm κατά πλάτος

Ρολό 50x1m

Παλέτα 3000m2

Τεχνικό Φυλλάδιο Υαλόπλεγμα VERTEX R 51