Φεγγίτης στέγης εξόδου.

Διπλό τζάμι, ξύλινη επένδυση και ενσωματωμένα αρμοκάλυπτρα.

Δύο τρόποι ανοίγματος: προς τα δεξιά ή τα αριστερά με στήριγμα στις 90ο