Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
thermomonotika_plakakia

Θερμομόνωση δωμάτων και βατότητα μαζί σ” ένα υλικό.

Πλακάκια 30 x 60cm με πατούρες που αποτελούνται από 5 εκ. εξηλασμένη πολυστερίνη και 2 εκ. υπόλευκη τσιμεντοκονία.

Παλέτες των 33,95 m2