Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης

Ταχεία ωρίμανση

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10 °C)

Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οριζόντιες, κάθετες επιφάνειες και οροφές

Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -40 °C έως +80 °C

Δεν ασκεί τάσεις διόγκωσης στο υπόστρωμα

Υψηλή θλιπτική αντοχή: 41,8 MPa (EN ISO 604/ASTM 695)

Υψηλή καμπτική αντοχή: 14,1 MPa (EN ISO 178/ASTM 790)

Εφαρμογές: Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και χαλύβδινων στοιχείων σε επιφάνειες σκυροδέματος και τοιχοποιίας όπου αναμένεται μεσαία καταπόνηση