Ταινίες φραγής ανιούσας υγρασίας από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE)

Ενσωματώνεται στην κατασκευή και λειτουργεί ως αδιαπέρατο φράγμα ανιούσας υγρασίας

Ανθεκτικό έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Ανθεκτικό έναντι ασφαλτικών γαλακτωμάτων

Ευκολία εφαρμογής

Βάρος: 280 gr/m²

Πάχος: 0,35 mm

Αντίσταση σε σχίσιμο: 130 Ν (διαμήκης)/140 Ν (εγκάρσια)

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: -50 °C έως + 80 °C