Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Indussol

Indussol – Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων

Ισχυρότατο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για λεπτές επιστρώσεις.

Δυνατά πάχη: 1-10mm.

Σε αντίθεση με άλλα ομοειδή υλικά, το Indussol μπορεί να παραμένει ως έχει (να μην δεχθεί δηλαδή μηχανική προστασία).

Έτσι, το Indussol είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου οι καταπονήσεις είναι μεγάλες.

Πιθανές χρήσεις: Γκαράζ, αποθήκες, εργοστάσια, σιλό κλπ.

Κατανάλωση: 1,8Kg πάστας ανά mm πάχους.

Kit των 25Kg (20kg σκόνη + 5kg ρητίνη)

Τεχνικό Φυλλάδιο INDUSSOL

Πιστοποίηση DOP Indussol