Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
THERMOMASTER ROCK

Κόλλα θερμοπρόσοψης για τη συγκόλληση πλακών πετροβάμβακα.

Χρησιμοποιείται και σαν στρώση βάσης.

Κατανάλωση:

α) Συγκόλληση ολόκληρης επιφάνειας: 7 – 9 Kg/m2

β) Μερική συγκόλληση: 3,5 – 6 Kg/m2

γ) Στρώση βάσης: περ. 8Kg/m2

Σάκος 25kg

Παλέτες 1050Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Thermomaster Rock

Πιστοποίηση DOC THERMOMASTER.ROCK