Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
THERMOMASTER FIX PREMIUM

Κόλλα θερμοπρόσοψης – στρώση βάσης, ενισχυμένη με ρητίνες. Ιδανική για γραφιτούχα πολυστερίνη. Χρησιμοποιείται, επίσης, για εξηλασμένη πολυστερίνη, λευκή διογκωμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα.

Χρώμα: λευκό

Αναλογία νερού: 6,5lit/σάκο των 25kg

Κατανάλωση: 2,5 – 4Kg/m2 για συγκόλληση και 3Kg/m2 για εγκιβωτισμό.

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5-30oC

Σάκος 25kg

Παλέτες 1350Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Thermomaster Fix Premium