Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Technonicol PIR

Θερμομονωτικές πλάκες από αφρό πολυισοκυανουρίας.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,022 W/mK

Τεχνικό Φυλλάδιο Technonicol PIR