Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
MASTERNET PREMIUM 160gr

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα   με μάτι 5x6mm που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θερμοπροσόψεων έναντι κρούσης και ρηγμάτωσης.

Πιστοποιητικό κατά ETAG 004.

Βάρος: 145gr/m2, 160gr/m2

Χρώμα: Λευκό

Άνοιγμα καρέ: 5,6 x 5,5mm

Αντοχή εφελκυσμού: 2000N/5cm κατά μήκος, 2000N/5cm κατά πλάτος

Ρολό 50x1m

Παλέτα 1500m2

Τεχνικό Φυλλάδιο Masternet Premium 145

Τεχνικό Φυλλάδιο Masternet Premium 160

 

Πιστοποίηση DOP Masternet Premium 145

Πιστοποίηση DOP Masternet Premium 160