Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Fragmata Neo Super F

Θερμομονωτικές πλάκες από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη.

ΠΑΧΟΣ

2, 3, 5, 7, 8 & 10 cm

Αντοχή σε θλίψη: 92 KPa

Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας: λ= 0,0302 W/mK

Τεχνικό Φυλλάδιο FRAGMAT NEO SUPER

Πιστοποίηση DOP NEO SUPER