Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Masterflow 928 (Emaco S55)

Masterflow 928 (Emaco S55) – Διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα

Διογκούμενο, έτοιμο για χρήση, χυτό, τσιμεντοειδές κονίαμα, για αγκυρώσεις ακριβείας μερικών εκατοστών. Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3
για κονιάματα κατηγορίας R4 και ΕΝ 1504-6

Συνιστάται για:
Αγκυρώσεις ακριβείας μηχανημάτων και κατασκευών
Πακτώσεις μερικών εκατοστών (1-8 cm) μεταξύ πλακών έδρασης και θεμελιώσεων

Δοσολογία: 25kg/4,2 lt νερού

Κατανάλωση: 1950 kg για την παραγωγή 1,0 m3 κονιάματος

Σακιά 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο MasterFlow 928 (ex Emaco S55)