Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BETONFIX AL

Έτοιμο προς χρήση, χυτό αυτοεπιπεδούμενο, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις – πακτώσεις. Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3
για κονιάματα κατηγορίας R4 και ΕΝ 1504-6

Συνιστάται για:
Αγκυρώσεις πάσης φύσεως (ακόμα και μεγάλου μήκους αγκυρίων σε βράχο, αρκεί το διάτρημα να είναι υπό κλίση)
Πακτώσεις και χυτεύσεις ακριβείας
Αποκατάσταση φθορών σκυροδέματος
Διαμόρφωση εφέδρανων γεφυρών

Δοσολογία: 25kg / 3,75-4,25 lt νερού

Κατανάλωση: 19kg / m² /cm πάχους ανάπτυξης

Σακιά 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο BETONFIX AL