Ταινίες στεγανοποίησης αρμών διαστολής από υψηλής ποιότητας πολυβινυλοχλωρίδιο.

Ανάλογα με τη θέση τους στην κατασκευή, διακρίνονται σε ταινίες εσωτερικής (Hydrofoil)  και εξωτερικής (Rearguard) τοποθέτησης.

Φέρουν πιστοποίηση για χρήση σε αρμούς διαστολής κατασκευών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό (πιστοποίηση WRAS / Water Regulations Advisory Scheme)

Οι ειδικά διαμορφωμένες οπές στο άκρο τους διασφαλίζουν τη σωστή προσαρμογή τους επί των οπλισμών

Εφαρμογές: Τοιχεία υπογείων, δεξαμενές πόσιμου νερού και λυμάτων, πισίνες, υδατόπυργοι, σήραγγες