Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
IKO Victorian Plus

Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια top quality για άψογες κατασκευές .

Βάρος: 10,5Kg/m2

Δέμα 3m2

Παλέτα 144m2

Τεχνικό Φυλλάδιο IKO Victorian Plus