Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ROOFTEC POL

Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών στα 600gr/m2, σε μαύρο και μπλε χρώμα, οπλισμένη με πολυεστέρα Politex.

Βάρος: 600gr/m2

Αντοχή σε εφελκυσμό: 500Ν/5cm κατά μήκος & 350Ν/5cm κατά πλάτος

Άνω επιφάνεια: Μαύρο φιλμ πολυαιθυλενίου

Κάτω επιφάνεια: Μαύρο φιλμ πολυαιθυλενίου

Αντοχή στη θερμοκρασία: +150οC

Ρόλοι 30x1m

Παλέτες 990m2

Τεχνικό Φυλλάδιο Rooftec Pol